Construccions d’Obra Nova Sostenible

Les construccions residencials d’arquitectura sostenible són un model de construcció d’alta eficiència energètica. El procés constructiu d’aquests habitatges aprofita els beneficis del terreny i l’entorn on s’ubica. I com a habitatges ecològics, promouen comunitats saludables i contribueixen a la transició energètica i la preservació del medi ambient.

EL PARADIGMA DE LES CASES PASSIVES

Les cases passives o passiv house es començena construïr als anys ’80 a Alemanya. Potencia l’entorn, orientació i propia estructura de l’habitatge, l’autoabastiment energètic i un consum mínim.

HABITATGES DE CONSUM RESPONSABLE

Un habitatge sostenible o responsable amb el medi ambient és aquell que també és eficient energèticament i no causa un impacte negatiu contra els recursos naturals del planeta.

LA PERDURABILITAT DE LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

A la construcció sostenible d’habitatges es cerca la simplicitat de manteniment. S’assoleix així una rendibilitat i perdurabilitat molt superiors a llarg termini per als seus compradors.

Els habitatges de construcció sostenible són aquells habitatges que en menor o major grau busquen el consum mínim o nul. Alhora, la seva arquitectura sostenible promou un manteniment mínim en total harmonia i respecte amb el medi ambient ja que aprofita i es combina amb el terreny i entorn on s’ubica.

Si tenim en compte els molts beneficis que ens aporta una casa de construcció sostenible és fàcil imaginar que el seu valor principal és un disposar d’un projecte d’arquitectura adequat. 


Un procés constructiu rigorós garantirà a més una alta perdurabilitat de la construcció i un òptim aprofitament de les característiques dels materials.

Les ciutats sostenibles es creen a partir de noves estratègies i tecnologia eficients que cerquen l’equilibri entre recursos i creixement.


Són també ciutats inclusives que utilitzen els avenços tecnològics per a evitar una major contaminació del planeta i una millor qualitat de vida pels seus habitants. Les ciutats sostenibles són part de l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Escollir el terreny adequat

Per construir un habitatge realment ecoeficient cal analitzar, avaluar i escollir el terreny adequat. Així com amb la seva geomorfologia.

Això permet a l’equip d’arquitectes definir projectes que integrin espais exteriors com jardins, piscines, pèrgoles i terrasses a la millor ubicació, aprofitant els recursos del sòl, el sol i la qualitat mediambiental de l’entorn. Aquest enfocament és especialment important en les rehabilitacions integrals o de reedificació d’habitatges existents.

Escollir el terreny ideal per construir un habitatge permet crear espais interiors més saludables, amb un sistema autònom de captació, emmagatzematge i distribució energètica tot aprofitant i mantenint els recursos naturals del terreny on s’ubica.

Els terrenys urbans són actius immobiliaris d’alta rendibilitat. Les cases o habitatges antics es poden convertir en solars urbans amb altes capacitats constructives d’eficiència energètica. En tots dos casos podem analitzar i avaluar la seva ubicació, capacitat d’edificació i opcions de comercialització.

Escollir els materials constructius adequats

Tot i que inicialment aquest sistema constructiu sostenible va ser dissenyat pel clima més fred dels països del nord d’Europa, amb necessitats energètiques més intenses (menys hores de llum, major necessitat de calefacció a l’hivern, hiverns més llargs…) actualment moltes empreses adapten aquest nou model de construcció sostenible a la mateixa climatologia de zones més càlides com el Mediterrani.

Actualment el 50% d’espanyols optaria per la compra d’un habitatge sostenible. 

Els materials utilitzats en una construcció sostenible són perdurables, no contaminants, reutilitzables i reciclats.

L’oferta de materials constructius sostenibles és cada any més àmplia i de qualitat. Però no tots els projectes arquitectònics poden comptar amb els mateixos materials constructius.

Els objectius d’ecoeficiència, pressupost i ubicació seran entre altres factors els determinants en l’elecció dels materials.

Les construccions d’obra nova Safire s’inspiren en un estil de vida basat en la sostenibilitat, la salut i l’estalvi energètic.

Els materials constructius ecoeficients més comuns actualment inclouen aïllaments tèrmics avançats, finestres amb vidre doble i tancaments hermètics, materials de construcció reciclats com el formigó i acer reciclat, sistemes de climatització i il·luminació eficients energèticament, així com cobertes i façanes verdes.

Pel que fa als requisits mínims imposats per la llei a les construccions d’obra nova a Espanya, aquests s’ajusten a les normatives del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Aquestes normes inclouen aspectes com els nivells de resistència tèrmica i acústica de l’envolant edificat, els sistemes d’instal·lacions energèticament eficients, i els requeriments de ventilació i hermeticitat. 

El CTE promou l’ús de materials amb menor impacte ambiental i fomenta la sostenibilitat en les construccions noves, alineant-se amb els objectius de construcció ecoeficient i respectuosa amb el medi ambient.

Tècniques constructives sostenibles

Un disseny de projecte sostenible que utilitzi els materials més sostenibles i que proporcioni un major estalvi energètic ha de complementar-se amb les tècniques constructives més eficients.


I no només es tracta de sistemes de climatització com l’aerotèrmia i d’il·luminació, sinó també de l’aprofitament dels recursos hídrics de l’habitatge, ventilació natural i captació d’energia com ara panells solars o geotèrmia, entre d’altres.

A més, com deíem, els exteriors com la piscina, el jardí… han de ser mantinguts i dissenyats amb criteris de sostenibilitat, creant fins i tot sistemes de recollida i emmagatzematge d’aigües de pluja per al seu ús posterior en reg i altres aplicacions no potables.

L’elecció dels materials i acabats finals és prioritari que siguin escollits pel propi client, sempre amb el consell i sel.lecció del nostre equip.

cases ecosostenibles i eficients a Girona

Les nostres promocions d’obra nova es caracteritzen per les línies simples i habitatges de formes robustes i alhora delicades. Són construccions amb gran predomini de grans obertures, recorreguts agradables pensats per a tothom i espais oberts o la llum natural i gaudir de l’entorn siguin atractius diaris.

Safire Real Estate

info@safirerealestate.com

Carrer d’Abeuradors, 3, Girona

902 920 516

Som experts assessors i especialistes en comercialització d’obra nova, inversió i compravenda immobiliària residencial.

safire real estate logo empresa